หนังสือทั่วไป
115 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
98 หน้า