60 หน้า ภาพประกอบสี 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
121 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสืออ้างอิง
212 หน้า : ภาพประกอบสี ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
360 หน้า : ภาพประกอบ ; 27 ซม.
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.