กรงทอง / 2555

นวนิยาย
528 หน้า
นวนิยาย
757 หน้า
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
440 หน้า

ชาวกรง / 2553

หนังสือทั่วไป
424 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
364 หน้า
นวนิยาย
279 หน้า
นวนิยาย
291 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
2 เล่ม
นวนิยาย
222 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
788 หน้า
นวนิยาย
726 หน้า