นวนิยาย
256 หน้า
นวนิยาย
269 หน้า ; 18 ซม.
นวนิยาย
300 หน้า ; 18 ซม.
นวนิยาย
342 หน้า ; 18 ซม.
เยาวชน
198 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
เยาวชน
198 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
นวนิยาย
198 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
นวนิยาย
286 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
496 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
592 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
486 หน้า ; 21 ซม.