หนังสือทั่วไป
315 หน้า : ภาพประกอบ ; 22 ซม. + 1 ซีดี-รอม