หนังสืออ้างอิง
180 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
248 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
165 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
233 หน้า : ตาราง
หนังสือทั่วไป
243 หน้า
    โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
หนังสือทั่วไป
168 หน้า
    รางวัลตำราดีเด่นประจำปี 2541
Note: รางวัลตำราดีเด่นประจำปี 2541