เรื่องสั้น
200 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
หนังสือทั่วไป
52 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
234 หน้า
เรื่องสั้น
176 หน้า
    โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
Note: โครงการหนังสือสร้างสรรค์เยาวชน
หนังสือทั่วไป
271 หน้า