หนังสือทั่วไป
24 หน้า ; 23 ซม.
หนังสือทั่วไป
780 หน้า
    พิมพ์ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 1-5 ตุลาคม 2521
Note: พิมพ์ในงานฉลองครบ 84 ปี มหามกุฏราชวิทยาลัย 1-5 ตุลาคม 2521
หนังสือทั่วไป
(27), 354 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 26 ซม.
หนังสืออ้างอิง
ก-ผ, 521 หน้า : ภาพประกอบ + 1 CD Rom