หนังสือทั่วไป
47 หน้า ; 19 ซม.
    จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม 2530
หนังสือทั่วไป
564 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(ซ), (32), 564 หน้า : ตารางประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
507 หน้า
หนังสือทั่วไป
1060 หน้า
หนังสือทั่วไป
376 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
404 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
392 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
412 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
485 หน้า : ดรรชนี
หนังสือทั่วไป
344 หน้า
หนังสือทั่วไป
201 หน้า
    จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
Note: จัดพิมพ์เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมฉลองวิสาขบูชา 11-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2527