เรื่องสั้น
119 หน้า
เรื่องสั้น
184 หน้า
เรื่องสั้น
319 บาท : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่องสั้น - สั้น และเรื่องเลอะเทอะอื่น ๆ
Note: หนังสือรวมเรื่องสั้น เรื่องสั้น - สั้น และเรื่องเลอะเทอะอื่น ๆ
TOC:
  • Short Stories
  • Miscellaneous Literature
  • Flash Fictions