หนังสือทั่วไป
164 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 19 ซม.