นวนิยาย
255 หน้า ; 21 ซม.
นวนิยาย
216 หน้า ; 21 ซม.