หนังสือทั่วไป
424 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม
สารคดีประวัติศาสตร์สงคราม