หนังสือทั่วไป
245 หน้า
    สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก เมฆ อำไพจริต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 พฤศจิกายน 2528
สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ นาวาอากาศเอก เมฆ อำไพจริต ณ เมรุวัดเทพศิรินทราวาส 10 พฤศจิกายน 2528
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบสี
    จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเคลื่อน เสาวมลวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2540 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
Note: จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพนายเคลื่อน เสาวมลวันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2540 ณ เมรุวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
หนังสือทั่วไป
229 หน้า
หนังสือทั่วไป
196 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
247 หน้า
หนังสือทั่วไป
249 หน้า ; 25 ซม.
หนังสือทั่วไป
543 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
172 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 22 ซม.