หนังสือทั่วไป
216 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
97 หน้า ภาพประกอบสี 19 ซม.