หนังสือทั่วไป
527 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่ ; 18 ซม.
    View TOC
TOC:
  • บทที่ 1 นครโบราณแห่งทวีปเอเชีย
  • บทที่ 2 นครโบราณแห่งทวีปยุโรป
  • บทที่ 3 นครโบราณแห่งทวีปอเมริกา
หนังสือทั่วไป
228 หน้า : ภาพประกอบสี