หนังสือทั่วไป
(15), 135 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    View TOC
TOC:
  • ปฐมบท
  • รัฐยะไข่ แผ่นดินและผู้คน
  • โรฮิงญา ข้อถกเถียงว่าด้วยถิ่นฐานและต้นราก
  • โรฮิงญา พลวัตและความขัดแย้ง
  • ปัจฉิมบท