หนังสือทั่วไป
103 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
195 หน้า
หนังสืออ้างอิง
295 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
297 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
  View TOC
TOC:
 • พระพุทธเลิศหล้า ฯ ในฐานะนักบริหาร
 • พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
 • ๖๐ ปีของรัชสมัย
 • พระปรมาภิไธย
 • เรื่องรักของพระมงกุฎ
 • พระพรหมในความเชื่อและนับถือของคนไทย
 • อันเนื่องมาจากประเพณีเทศน์มหาชาติ
 • ไปร่วมงานบวชนาค
 • ปัญหาแรกของข้าพเจ้า
 • นำชมวัดพระเชตุพนฯ
 • สุนทรภู่เที่ยวเพชรบุรี
 • เมียทั้งห้าคนของขุนแผน
 • รำพันรัก
 • เที่ยวเฟื่องเมืองนรก
 • ควาย
 • อารมณ์ขันของกวีไทย
 • เที่ยวสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2508
 • วันครู
 • เทวดาเป่าสังข์
 • ยศช้างขุนนางพระ
 • สวนสุนันทา
 • ภาษาเพื้ยน
 • ศาลหลักเมืองแห่งกรุงรัคนโกสินทร์
หนังสืออ้างอิง
150 หน้า : ภาพสีประกอบ
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบ
  คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
หนังสือทั่วไป
75 หน้า : ภาพประกอบ
  พิมพ์ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี
Note: พิมพ์ในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ 200 ปี