หนังสือทั่วไป
448 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
197 หน้า : ภาพประกอบ
    พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
Note: พิมพ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ
หนังสืออ้างอิง
239 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม.
หนังสือทั่วไป
251 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
244 หน้า : แผนภูมิ ; 21 ซม.