หนังสือทั่วไป
560 หน้า : ภาพประกอบสี, ตารางประกอบ ; 21 ซม.