หนังสือทั่วไป
129 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
92 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.