หนังสือทั่วไป
264 หน้า : ภาพประกอบ ;
หนังสือทั่วไป
375 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
(20), 248 หน้า ; 21 ซม.