หนังสือทั่วไป
210 หน้า
เรื่องสั้น
246 หน้า ; 21 ซม.