เรื่องสั้น
127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
    หนังสือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานปรกวดหนังสือรางวัลชมนาด คร้ังที่ 4 ปี 2558
Note: หนังสือรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 งานปรกวดหนังสือรางวัลชมนาด คร้ังที่ 4 ปี 2558
หนังสือทั่วไป
(xlix) 465 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.