หนังสือทั่วไป
90 หน้า : ภาพประกอบสี, แผนที่, แผนผัง, ตาราง