หนังสือทั่วไป
99 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
105 หน้า ; 21 ซม.