หนังสือทั่วไป
120 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
135 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม.
หนังสือทั่วไป
96 หน้า : ภาพประกอบ
    รายการคม ชัด ลึก วันวิสาขบูชา 12 พฤษภาคม 2549 แขกรับเชิญพิเศษ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ดำเนินรายการโดย ธีระ ธัญไพบูลย์
รายการคม ชัด ลึก วันวิสาขบูชา 12 พฤษภาคม 2549 แขกรับเชิญพิเศษ พระราชธรรมนิเทศ (พยอม กลฺยาโณ) พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี(ว.วชิรเมธี) ดำเนินรายการโดย ธีระ ธัญไพบูลย์