หนังสือทั่วไป
235 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.

คำไทย 2532

หนังสือทั่วไป
89 หน้า 24 ซม.

ดงขุมคำ 2546

นวนิยาย
208หน้า ภาพประกอบสี