งานวิจัย
268 หน้า
    ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,รายงานการวิจัย พ.ศ.2544
หนังสือทั่วไป
392 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.