เรื่องสั้น
139 หน้า ; 20 ซม.
    รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2543
Note: รวมเรื่องสั้นรางวัลดีเด่น จากคณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2543
นวนิยาย
346 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.