งานวิจัย
237 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
    ได้รับทุนอุดหนุนประเภททั่วไป ประจำปี 2539 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Note: ได้รับทุนอุดหนุนประเภททั่วไป ประจำปี 2539 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
หนังสือทั่วไป
246 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า ; 24 ซม.
หนังสือทั่วไป
402 หน้า ; 24 ซม.