เรื่องสั้น
(10), 222 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
326 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
404 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.