งานวิจัย
(18), 128 หน้า : ตาราง ; 29 ซม.
หนังสือทั่วไป
215 หน้า : ภาพประกอบ ; 29 ซม.