หนังสือทั่วไป
211 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
179 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่