หนังสือทั่วไป
139 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
148 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่

งิ้ว / 2536

หนังสือทั่วไป
130 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
114 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
104 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
126 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
172 หน้า
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
154 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
136 หน้า : ภาพประกอบสี
หนังสือทั่วไป
125 หน้า : ภาพประกอบสี