หนังสือทั่วไป
240 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
160 หน้า : ภาพประกอบสี ; 21 ซม.