วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
193 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(น.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(น.ม.)--มหาวิทยาลัยรามคำแหง,2546