หนังสือทั่วไป
69 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า