หนังสือทั่วไป
310 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
201 หน้า