หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 19 ซม.
หนังสือทั่วไป
(142), (153), 57 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
256 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
281 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
295 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
185 หน้า
หนังสือทั่วไป
384 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. ๒๕๑๓
หนังสือทั่วไป
586 หน้า
    อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
อบรมพระนิสิตฯ บวชภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2513
หนังสือทั่วไป
128 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
73 หน้า ; 21 ซม.
หนังสือทั่วไป
139 หน้า ; 17 ซม.
หนังสือทั่วไป
296 หน้า