หนังสือทั่วไป
259 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 26 ซม.