วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(ก-ญ) 128 หน้า ; 30 ซม.
    ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อศ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2544
Note: ฉบับอัดสำเนา,วิทยานิพนธ์(อศ.ม)--มหาวิทยาลัยมหิดล,2544