หนังสือทั่วไป
176 หน้า
หนังสือทั่วไป
96 หน้า ; 19 ซม.