บารมี 10 / 2534

หนังสือทั่วไป
155 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซม.
    พิมพ์ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ด้วยความกตัญญูและเคารพอย่างสูงสุด จาก...ลูกที่รักพ่อทุกคน
พิมพ์ถวาย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดหลวงพ่อ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2534 ด้วยความกตัญญูและเคารพอย่างสูงสุด จาก...ลูกที่รักพ่อทุกคน