หนังสือทั่วไป
143 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
202 หน้า
    จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิด 24 มิถุนายน 2531
จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในโอกาสทำบุญคล้ายวันเกิด 24 มิถุนายน 2531
หนังสือทั่วไป
112 หน้า
หนังสือทั่วไป
261 หน้า