งานวิจัย
170 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 29 ซม.