หนังสือทั่วไป
101 หน้า ; 26 ซม.
หนังสือทั่วไป
87 หน้า