วิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยอื่นๆ
(17), 383 หน้า ; 29 ซม.