หนังสือทั่วไป
(14), 176 หน้า : ภาพประกอบ
หนังสือทั่วไป
201 หน้า : ภาพประกอบ
    ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย
ชุด การจัดการความจริงในสังคมไทย