งานวิจัย
(ก-ฌ) 136 หน้า : ภาพ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.